Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "Д. П. СИВКОВ-1870 ГР. НОВА ЗАГОРА“ Публично състезание 22.12.2017 05559-2017-0001 Досие